Fasadrenovering Brädgården 5,6 & 7

HISTORIA

  • HISTORIA. Fastigheten i hörnet Clemenstorget/Karl XI:s gata bebyggdes 1898–99 som den första av de tre fastigheterna längs Clemenstorgets norra sida. Resterande delar användes då som brädgård av timmerhandlaren N.P. Lennartsson, vilket gav upphov till kvarters-namnet. Byggnaden uppfördes av byggmästaren Sven O. Ljunggren efter ritningar av arkitekten Henrik Sjöström, skolad som domkyrkoarkitekten Helgo Zettervalls närmaste man. Lennartsson bebyggde själv tomterna nr 6 och 7 strax efter att byggnaden i hörnet Clemenstorget/Karl XI:s gata stod färdig 1899. Liksom för Brädgården 5 anlitades Henrik Sjöström som arkitekt, och byggnaderna utformades i fritt historiserande tegelarkitektur med drag av gotik, rundbogen samt fransk och morisk renässans.

Fastigheterna Brädgården 5-7 i Lund har några av Lunds finaste fasader. Efter en fantastiskt fin renovering av fönster och balkonger i fastigheterna under kvartal 2, 2022. Upptäcktes att även fasaderna hade ett stort underhålls behov.

Med anledning av fasadernas konstruktionsuppbyggnad och ålder anlitade vi Stucco Maestro, ett företag med expertkunskap på denna typ av fasader.

Fasadinventering inklusive sten detaljer och utsmyckning påbörjades med hjälp av antikvarisk expertis. Detta var ett tidskrävande arbete som behövde utföras med största noggrannhet så att inget missas.

Efter en inventering kommer också en renovering

Efter hand som inventering blev klar – togs ställningen ner successivt från Karl XI gatan fram till Clemenstorget 10. Fasadrenovering på denna del av fastigheten kommer göras i etapper längre fram.

I hörnet på Clemenstorget 12 och Spolegatan 2 påbörjades nu pågående fasadrenovering.  Delbesiktning av fasaden mot Clemenstorget har blivit utförd med ett fint resultat och ställning på denna sidan av fasaden har tagits ner.

Vi vill tacka alla våra boende för ert otroliga tålamod samt ett stort tack till Stucco Maestro och byggledaren Plåtkonsulten som med stor skicklighet hjälper oss att genomföra detta arbete.

Andra nyheter

Vi erbjuder E-faktura

Vi har gjort förändringar i vår hyresavisering vilket innebär att ni har möjlighet att få er hyresavisering via e-faktura. E-Faktura E-faktura är ett enkelt sätt att betala räkningarna genom er Internetbank. Hyresavin skickas elektroniskt direkt till er Internetbank....