Fasadrenovering Brädgården 5,6 & 7

HISTORIA

  • HISTORIA. Fastigheten i hörnet Clemenstorget/Karl XI:s gata bebyggdes 1898–99 som den första av de tre fastigheterna längs Clemenstorgets norra sida. Resterande delar användes då som brädgård av timmerhandlaren N.P. Lennartsson, vilket gav upphov till kvarters-namnet. Byggnaden uppfördes av byggmästaren Sven O. Ljunggren efter ritningar av arkitekten Henrik Sjöström, skolad som domkyrkoarkitekten Helgo Zettervalls närmaste man. Lennartsson bebyggde själv tomterna nr 6 och 7 strax efter att byggnaden i hörnet Clemenstorget/Karl XI:s gata stod färdig 1899. Liksom för Brädgården 5 anlitades Henrik Sjöström som arkitekt, och byggnaderna utformades i fritt historiserande tegelarkitektur med drag av gotik, rundbogen samt fransk och morisk renässans.

Fastigheterna Brädgården 5-7 i Lund har några av Lunds finaste fasader. Efter en fantastiskt fin renovering av fönster och balkonger i fastigheterna under kvartal 2, 2022. Upptäcktes att även fasaderna hade ett stort underhålls behov.

Med anledning av fasadernas konstruktionsuppbyggnad och ålder anlitade vi Stucco Maestro, ett företag med expertkunskap på denna typ av fasader.

Fasadinventering inklusive sten detaljer och utsmyckning påbörjades med hjälp av antikvarisk expertis. Detta var ett tidskrävande arbete som behövde utföras med största noggrannhet så att inget missas.

Efter en inventering kommer också en renovering

Efter hand som inventering blev klar – togs ställningen ner successivt från Karl XI gatan fram till Clemenstorget 10. Fasadrenovering på denna del av fastigheten kommer göras i etapper längre fram.

I hörnet på Clemenstorget 12 och Spolegatan 2 påbörjades nu pågående fasadrenovering.  Delbesiktning av fasaden mot Clemenstorget har blivit utförd med ett fint resultat och ställning på denna sidan av fasaden har tagits ner.

Vi vill tacka alla våra boende för ert otroliga tålamod samt ett stort tack till Stucco Maestro och byggledaren Plåtkonsulten som med stor skicklighet hjälper oss att genomföra detta arbete.

Andra nyheter

Vi välkomnar Mariola som ny kommersiell uthyrare

Hej! Emelie Gabrielsson har valt att avsluta sin tjänst hos oss och gå vidare till nya utmaningar. Ny  kommersiell uthyrare är Mariola Lewin som många av er redan känner eftersom hon har vikarierat för Emelie under hennes föräldraledighet. Vi på Paulssons Fastigheter...

Påminnelse! Er åsikt är viktigt för oss

Vi vill gärna veta hur du trivs hos oss. Dina åsikter är viktiga och därför vill vi påminna er om att delta i vår undersökning om ditt boende. Svaren hjälper oss att se vad vi kan bli bättre på. Enkäten har gått ut till er via mejl samt med post. Har ni inte fått...