Brf Diamanten

Paulssons Fastigheter har uppfört 72 lägenheter på Spoelagatan 16 i Lund, i ett projekt som innebar total rivning av tidigare lägenheter.

Projekkt namn

Brf Diamanten

Plats

Lund

Årtal

2005