Brf Safiren

Brf Safiren med 68 lägenheter (inflytt hösten 2009) på Margaretav./Baravägen

Projekkt namn

Brf Safiren

Plats

Lund

Årtal

2009