Parabolantenn

Får jag sätta upp en parabolantenn?

Nej, inte hur som helst! Först måste du kontakta oss och fylla i en ansökan. Sedan tittar vi på hur du har tänkt dig att sätta upp den och var. Om vi inte har några invändningar får du vårt medgivande.

Vi ger inte tillstånd om det till exempel finns risk för din egen eller andras säkerhet, om kanalerna redan finns tillgängliga via din kabeloperatör, eller om det finns någon annan plats att sätta upp den. Och även om vi ger vårt medgivande måste du kontakta kommunen för att ansöka om ett eventuellt bygglov.

Om du får sätta upp parabolen bekostar du hela installationen själv och ansvarar för att den är fackmannamässigt utförd. Om den av någon anledning måste tas ner vid t ex fasadarbeten, bekostar du ned- och uppmontering. Om inget annat avtalats ansvarar du också för att montera ner den och återställa allt när du flyttar.