Brf Gamla Bryggeriet

I Gamla Bryggeriets lokaler från 19xx har det inretts 18 lägenheter.

Projekkt namn

Brf Gamla Bryggeriet

Plats

Lund

Årtal

2000