Boende som gynnar alla

Vi skapar boende som gynnar alla.

Vår vision

För oss är det självklart att en bra boendemiljö, välunderhållna fastigheter och en välbalanserad blandning av bostäder och kommersiella fastigheter inte bara är bra för hyresgästerna, utan även för stadsmiljön och alla innevånare.

Vi lägger därför stor kraft på att både aktivt utveckla vårt fastighetsbestånd och bygga nya bostäder, för att på så sätt bidra till de regioner vi är verksamma i: Lund, Landskrona, Hjärup och Löddeköpinge.

Aktuellt

Skogsavverkning i Löddesborg

En mindre del av skogen i Löddesborg avverkades under februari 2019. I samband med avverkningen tas hänsyn till lagar och…

Läs mer

GDPR, hantering av personuppgifter

Om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa här.

Läs mer