För oss är det självklart att en bra boendemiljö, välunderhållna fastigheter och en välbalanserad blandning av bostäder och kommersiella fastigheter inte bara är bra för hyresgästerna, utan även för stadsmiljön och alla innevånare.

Arne Paulsson köpte sin första fastighet 1960. Den ingår fortfarande i vårt fastighetsbestånd – ett tydligt bevis för att vi menar allvar när vi säger att vi bygger vår verksamhet på långsiktigt ägande. Vi är nämligen övertygade om att det krävs långsiktighet, aktiv förvaltning och ett genuint intresse för hyresgästernas behov om man ska kunna åstadkomma en trivsam boendemiljö.

Vi lägger därför stor kraft på att både aktivt utveckla vårt fastighetsbestånd och bygga nya bostäder, för att på så sätt bidra till den region vi är verksamma i. Vi ser till att fastigheterna underhållas på ett både tekniskt och miljömässigt bra sätt. Tillsammans skapar det vår allra viktigaste tillgång: genuint nöjda hyresgäster.