I Lund är Paulssons en av de största privata fastighetsägarna med ett bestånd som består av cirka 50.000 kvm fördelat på hälften bostäder och hälften kommersiella objekt. Vi har i dagsläget cirka 250 lägenheter och 100 kommersiella lokaler i Lund.

Den första fastigheten i Lund förvärvades 1960 och i denna fastighet startade Arne Paulsson upp sin glasmästeriverksamhet. År 1994, när glasmästeriverksamheten överläts, förvärvades nio hyresbostadsfastigheter i Lund med omnejd. Fastighetsbeståndet har sedan dess växt betydligt.

I centrala Lund har vi flertalet äldre fastigheter från förra sekelskiftet med många vackra bostäder med hög takhöjd, kakelugnar och dekorativa stukaturer.

Inom kvarteret Apotekaren beläget mitt i centrum är delar av fastigheterna från 1800-talet med inslag så långt bak i tiden som från 1600-talet på sina ställen. Fastigheterna har genomgående kommersiell verksamhet i markplan samt bostäder med inslag av bland annat kontorslokaler och tandläkarpraktiker.

I centrum har vi även rent kommersiella fastigheter såsom butiksgränden mellan Klostergatan och Bytaregatan samt Bruniushuset på Mårtenstorget.

Nära centralstationen i Lund, nordväst från centrum, ligger vackra sekelskifteshus uppförda i början av 1900-talet med såväl paradläge intill Clemenstorget som mer norrut mot Kung Oscarsbro. Lägenheterna har mycket charm med gamla serveringsgångar, spegeldörrar och vacker stukatur i kombination med modernare kök och badrum.

I västra Lund har vi fem fastigheter i grön, lummig miljö som uppfördes på 40-talet. Lägenheterna har funktionella planlösningar som avspeglar det årtiondet. Fastigheterna består främst av mindre lägenheter.

Vi finns representerade även i den norra delen av Lund. Nära sjukhusområdet vid Sofiaparken har vi en fastighet med kommersiell verksamhet i markplan och ett fåtal lägenheter med generösa balkonger och loftgång på andra våningen.

Samtliga våra fastigheter i Lund ligger i närhet till service, med goda kommunikationsmöjligheter.