Kameraövervakning

I brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte har Paulssons Fastigheter efter vindsbranden på Silvergården 13 tagit beslut om installation av bevakningskameror till vindarna i fastigheterna Silvergården 1, 5 och 9. Fr.o.m. 1 augusti 2020 kommer dessa kameror vara aktiva.

Paulssons fastigheter är personuppgiftsansvarig för filmerna från kameraövervakningen. Vi samlar in, lagrar och behandlar uppgifterna från bevakningsfilmerna enligt gällande lagstiftning och det sparas i 30 dagar. Vi behandlar bara de uppgifter vi behöver och vi vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda åtkomsten till dina personuppgifter. Syftet med kamerabevakningen är att kunna förebygga, förhindra eller upptäcka brott, samt att säkerställa trygghet och ordning i våra fastigheter. De personuppgifter som behandlas genom kameraövervakningen hanteras av anställda på Paulssons Fastigheter och vår tekniska installatör Bravida Prenad. Dina personuppgifter lämnas endast till annan part när detta behöver ske på grund av krav i lag. Du har rätt att kontakta oss för att få information om vi har personuppgifter som rör dig.

LANDSKRONA

landskrona@paulssons.se

0418 – 48 80 20

Telefontid:
Måndag-tisdag samt torsdag kl. 8-10
Järnvägsgatan 25
261 32 Landskrona

LUND

lund@paulssons.se

046 – 33 50 30

Telefontid: vardagar kl. 9-12.
Kyrkogatan 13
222 22 Lund