Boendeinfo

Källsortering

Ett hållbart boende

Hushållssopor. I våra fastigheter måste du källsortera dina sopor. Du ser på de olika kärlen vilka sopor du ska slänga var. Vill du veta mer om sophanteringen kan du gå in lundsrenhallningsverk.se . Och om du vill veta mer om hur du sorterar ditt avfall kan du gå in på www.sysav.se.

Grovsopor. När det gäller större saker som inte kan slängas i de vanliga sopkärlen är det du själv som ansvarar för att de kommer till återvinningscentralen. Det kan till exempel vara trasiga cyklar, dammsugare, mattor eller barnvagnar.