Källsortering

Ett hållbart boende

Hushållssopor. I våra fastigheter måste du källsortera dina sopor. Du ser på de olika kärlen vilka sopor du ska slänga var. Vill du veta mer om sophanteringen kan du gå in på lsr.nu (Landskrona) eller lundsrenhallningsverk.se (Lund). Och om du vill veta mer om hur du sorterar ditt avfall kan du gå in på www.sysav.se.

Grovsopor. När det gäller större saker som inte kan slängas i de vanliga sopkärlen är det du själv som ansvarar för att de kommer till återvinningscentralen. Det kan till exempel vara trasiga cyklar, dammsugare, mattor eller barnvagnar.