Boendeinfo

Störningar

Tänk på dina grannar

Om du bor i ett flerfamiljshus med andra boende runtomkring är det viktigt att du visar hänsyn till dina grannar. Upprepade störningar, som till exempel hög musik, allmänt hög ljudnivå och spring i trapporna, kan vara irriterande för dina grannar.

Du har som hyresgäst ansvar för att detta inte sker, vilket alltså betyder att du även har ansvar för övriga i hushållet och för dina besökare. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelser riskerar att bli uppsagd. Tänk på att det ska vara tyst efter kl. 22.00.