Boendeinfo

Värme & ventilation

Ett bra inomhusklimat

Vi strävar efter att ge våra hyresgäster ett trivsamt inomhusklimat, med minsta möjliga miljöpåverkan. Temperaturen ska ligga mellan 20-21 grader. Riktvärdena i fastighetsbranschen är 20 grader på dagen och 18 grader på natten. Det finns också en del du själv kan göra för att öka komforten.

  • Kontrollera att alla element är fullt påslagna. Ratten ska vridas moturs så långt det går.
  • Kontrollera även att alla springventiler är öppna. (De sitter ovanför fönstren.)
  • Se till att det är fritt framför elementen. Om du har möbler eller tjocka gardiner framför kan inte värmen sprida sig lika bra.
  • Se till att du har en bra och fungerande termometer! Den ska sitta minst en meter upp från golvet och minst en meter från fönstren.

Om du tycker att det är kallt, vänta gärna någon dag med att göra felanmälan. Särskilt i början och slutet av den kallare årstiden kan det vara stora variationer i utomhustemperaturen. När vädret slår om snabbt hinner inte alltid husets värmesystem ställa om sig och producera mer värme. Det kan upplevas som att det känns kallare än vad det faktiskt är.