Till boende i Paulssons Fastigheter angående brandsäkerhet

Information till hyresgäster

Paulssons Fastigheter ser över brandsäkerheten för våra hyresgäster och fastigheter och på inrådan av brandsakkunninga inför vi eldningsstopp i våra kaminer och kakelugnar i våra fastigheter.

Eldning medför ökad brandrisk och ökad risk för skadedjur i samband med vedförvaring i lägenheterna. Eldningsförbudet gäller oavsett tidigare överenskommelser för enskilda lägenheter.

Skulle eldning förekomma och upptäckas är det tillräcklig grund för uppsägning. Dessutom blir lägenhetsinnehavarens och fastighetens försäkringar ogiltiga vid en eventuell brand.

Att tända värmeljus i kakelugnarna är godkänt under uppsikt.

Detta eldningsstopp gäller för våra fastigheter i centrala Lund.

Vi hoppas på er förståelse i samband med detta beslut.

Andra nyheter

Stolt partner av Human Rights Festival

Sveriges första festival för mänskliga rättigheter blir nu ännu större!  9 december 2023 öppnar vi dörrarna för allmänheten.Förbered dig på en fantastisk dag med kunskap, insikter och inspirerande människor – allt kostnadsfritt. mer information finns på Human Rights...