Till boende i Paulssons Fastigheter angående brandsäkerhet

Information till hyresgäster

Paulssons Fastigheter ser över brandsäkerheten för våra hyresgäster och fastigheter och på inrådan av brandsakkunninga inför vi eldningsstopp i våra kaminer och kakelugnar i våra fastigheter.

Eldning medför ökad brandrisk och ökad risk för skadedjur i samband med vedförvaring i lägenheterna. Eldningsförbudet gäller oavsett tidigare överenskommelser för enskilda lägenheter.

Skulle eldning förekomma och upptäckas är det tillräcklig grund för uppsägning. Dessutom blir lägenhetsinnehavarens och fastighetens försäkringar ogiltiga vid en eventuell brand.

Att tända värmeljus i kakelugnarna är godkänt under uppsikt.

Detta eldningsstopp gäller för våra fastigheter i centrala Lund.

Vi hoppas på er förståelse i samband med detta beslut.

Andra nyheter

Påminnelse! Er åsikt är viktigt för oss

Vi vill gärna veta hur du trivs hos oss. Dina åsikter är viktiga och därför vill vi påminna er om att delta i vår undersökning om ditt boende. Svaren hjälper oss att se vad vi kan bli bättre på. Enkäten har gått ut till er via mejl samt med post. Har ni inte fått...

Det är med stor glädje vi kan berätta

Det är med stor glädje vi kan berätta att vi, Paulssons Fastigheter, tecknat hyresavtal med Elite Hotels för vår fina fastighet på Sankt Petri Kyrkogata 9! Då vår nuvarande granne Hotel Bishop Arms Lund, en av 7 Bishops Arms hotell som ingår i Elite Hotels koncern,...