Ny lag om sortering av matavfall fr.om 1 Januari 2024

Information till hyresgäster

Från och med den 1 januari 2024 är det obligatoriskt för såväl hushåll som verksamheter att sortera ut matavfall, s.k. biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall. Lagändringen grundas på ett EU-krav som säger att mat- och restavfall inte längre får blandas utan måste samlas in enskilt.

Du som bor i ett flerfamiljshus kommer att ha tillgång till minst två olika kärl där du vanligen slänger ditt avfall; matavfall och restavfall. Senast den 1 januari 2027 kommer ditt boende ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat- respektive färgat glas och metallförpackningar.

Kom ihåg att inte slänga några förpackningar i mat- eller restavfallet! Alla förpackningar av metall, plast, glas och kartong, samt returpapper lämnas som vanligt till en återvinningsstation, eller i miljörummet, om er fastighet har förpackningsinsamling där.

Andra nyheter

Fasadrenovering Brädgården 5,6 & 7

HISTORIA. Fastigheten i hörnet Clemenstorget/Karl XI:s gata bebyggdes 1898–99 som den första av de tre fastigheterna längs Clemenstorgets norra sida. Resterande delar användes då som brädgård av timmerhandlaren N.P. Lennartsson, vilket gav upphov till kvarters-namnet....

Vi erbjuder E-faktura

Vi har gjort förändringar i vår hyresavisering vilket innebär att ni har möjlighet att få er hyresavisering via e-faktura. E-Faktura E-faktura är ett enkelt sätt att betala räkningarna genom er Internetbank. Hyresavin skickas elektroniskt direkt till er Internetbank....