Information om hyresförhandlingarna för 2023

Information till hyresgäster

Gäller våra boende i Lund och Löddesborg. Hyresförhandlingarna för år 2023 är nu klara.

Årsförhandlingen ska, enligt förhandlingsmodellen som parterna (Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta) tagit fram, baseras på fem faktorer som speglar den allmänna ekonomiska utvecklingen och samtidigt är relevanta för hyresrättens utveckling.

  • Räntekostnader
  • Konsumentpriser (exkl. ränte- och hyresutvecklingen)
  • Ekonomisk tillväxt (BNP och BNP/capita)
  • Kostnader för förvaltning och underhåll
  • Kostnader för kommunala taxor och avgifter

Parterna har nu enats om en generell hyreshöjning på 4.75% from 2023-02-01. Vissa avvikelser i höjningen kan förekomma beroende på fastighet och område.

Eftersom vi redan aviserat Er hyra för februari och mars så kommer Ni att få tilläggsaviseringar för februari och mars på det ökade beloppet. Dessa tilläggsaviseringar kommer att skickas till Er under vecka 4.

Därefter kommer Er aprilhyra ligga på en samlad avi som tidigare.

Information till Er som har autogiro

Dessa tilläggsaviseringar dras automatiskt från Ert konto. Ni behöver alltså inte betala dessa avier manuellt.

Med vänliga hälsningar

Paulssons Fastigheter

Andra nyheter

Det är med stor glädje vi kan berätta

Det är med stor glädje vi kan berätta att vi, Paulssons Fastigheter, tecknat hyresavtal med Elite Hotels för vår fina fastighet på Sankt Petri Kyrkogata 9! Då vår nuvarande granne Hotel Bishop Arms Lund, en av 7 Bishops Arms hotell som ingår i Elite Hotels koncern,...