Information från Svenskt kraftnät till Boende i Hjärup och Löddesborg. Ny modern ledning ersätter gammal i samma ledningsgata

Information till hyresgäster

400 kV-ledningen mellan Barsebäck och Sege är ålderstigen och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en trygg och säker elförsörjning i regionen.

Mer om projektet:

Mellan transmissionsnätsstationerna Barsebäck i Kävlinge kommun och Sege i Burlöv kommun går idag en 400 kV kraftledning som är drygt 60 år gammal, och innan förnyelsen är genomförd hinner bli närmare 70 år. Klimatet med sältan från havsvindarna har gjort att ledningarna på västkusten slits snabbare än i övriga delar av landet och har nu nått skick där de behöver ersättas för att fortsatt kunna vara funktionsdugliga och leverera enligt kraven för driftsäkerhet. Förnyelsen görs genom att en ny 400 kV-ledning byggs mellan stationerna, i samma sträcka som idag. När den nya ledningen är tagen i drift rivs den gamla

Teknik: 400 kV växelström luftledning
Längd: 25 km
Kommuner: Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Burlöv
Län: Skåne

I början av Juli ska de flesta av er fått hem ett brev där Svenska kraftnät informerar bla om de kommande sprängskarvningarna som skall utföras under avbrottstiden.

I deras utförande kommer dem även använda sig av helikopter för att vara mer effektiva i deras arbete. Nedan finner ni exakta datum då dessa bullrande aktiviteter kommer utföras. Nytt brevutskick kommer att göras av Svenska kraftnät med denna information så att informationen når så många som möjligt.

Sprängskarvning 22/9-1/10-2023

Stolpplats TW57-58 (Svarthjärup 1:1 & Hjärup 3:2)

Stolpplats TW62-63 (Hjärup 1:3)

Helikopter aktivitet 19/8-20/8-2023

Stolpplats TW15 & 18 (Vikhög 1:28 & Löddeköpinge 96:3)

Dalekovod tillsammans med Svenska kraftnät jobbar på för att informationen ska komma ut till så många som möjligt, speciellt häst- och hundägare så man kan vara förbered inför de kommande arbetena som måste utföras.

Andra nyheter

Vi välkomnar Mariola som ny kommersiell uthyrare

Hej! Emelie Gabrielsson har valt att avsluta sin tjänst hos oss och gå vidare till nya utmaningar. Ny  kommersiell uthyrare är Mariola Lewin som många av er redan känner eftersom hon har vikarierat för Emelie under hennes föräldraledighet. Vi på Paulssons Fastigheter...

Påminnelse! Er åsikt är viktigt för oss

Vi vill gärna veta hur du trivs hos oss. Dina åsikter är viktiga och därför vill vi påminna er om att delta i vår undersökning om ditt boende. Svaren hjälper oss att se vad vi kan bli bättre på. Enkäten har gått ut till er via mejl samt med post. Har ni inte fått...