Förhandlingarna med Hyresgästföreningen angående hyresjusteringar är klara i södra Skåne.

Information till hyresgäster

Andra nyheter

Fasadrenovering Brädgården 5,6 & 7

HISTORIA. Fastigheten i hörnet Clemenstorget/Karl XI:s gata bebyggdes 1898–99 som den första av de tre fastigheterna längs Clemenstorgets norra sida. Resterande delar användes då som brädgård av timmerhandlaren N.P. Lennartsson, vilket gav upphov till kvarters-namnet....

Vi erbjuder E-faktura

Vi har gjort förändringar i vår hyresavisering vilket innebär att ni har möjlighet att få er hyresavisering via e-faktura. E-Faktura E-faktura är ett enkelt sätt att betala räkningarna genom er Internetbank. Hyresavin skickas elektroniskt direkt till er Internetbank....