Ett konstverk av konstnären Finsta växer just nu fram på fasaden på vår fastighet på Stora Gråbrödersgatan 6 i Lund

Nyheter

Detta är ett pågående samarbete mellan Paulssons Fastigheter, LundART, Artscape och Konstnären Finsta. Idag den 6/7 har ett informationsmöte ägt rum på plats där Finsta presenterat sitt pågående konstverk som beräknas klart under vecka 28.

Nedan ser ni bilder från dagens träff.

Andra nyheter

Fasadrenovering Brädgården 5,6 & 7

HISTORIA. Fastigheten i hörnet Clemenstorget/Karl XI:s gata bebyggdes 1898–99 som den första av de tre fastigheterna längs Clemenstorgets norra sida. Resterande delar användes då som brädgård av timmerhandlaren N.P. Lennartsson, vilket gav upphov till kvarters-namnet....