Hyresförhandlingarna för Staffanstorpskommun och Hjärup är klara

Information till hyresgäster

Efter förhandling med hyresgästföreningen så har hyrorna i Hjärup blivit fastställda.

Den procentuella ökningen är 4,69% och börjar gälla från och med 1 april.

Mer information om förhandlingen kommer att delas ut i berördas brevlådor under vecka 10

Hälsningar

Paulssons Fastigheter.

Andra nyheter

Fasadrenovering Brädgården 5,6 & 7

HISTORIA. Fastigheten i hörnet Clemenstorget/Karl XI:s gata bebyggdes 1898–99 som den första av de tre fastigheterna längs Clemenstorgets norra sida. Resterande delar användes då som brädgård av timmerhandlaren N.P. Lennartsson, vilket gav upphov till kvarters-namnet....