Uppsägning & flytt

Tänk på detta om du ska flytta

Säga upp kontraktet. Först måste du säga upp ditt hyreskontrakt. Det gör du genom att fylla i kolumnen Uppsägning/Överenskommelse om avflyttning som finns på ditt hyreskontrakt. Sedan skickar eller lämnar du det till oss så att vi formellt har fått din uppsägning. När vi fått den kommer vi att erbjuda din lägenhet till andra. Därför måste du vara beredd på att visa lägenheter för de som fått ett erbjudande om att flytta in. Vi kontaktar dig i så fall inför detta. Tänk på att ange ett aktuellt telefonnummer där vi kan nå dig!

Uppsägningstiden är 3 månader. (Månaden då du lämnar in din uppsägning räknas inte). För dödsbon gäller andra regler, se nedan.

 

Besiktning. Innan du flyttar genomför vi tillsammans en besiktning av lägenheten. Det är viktigt att du är med, så vi kontaktar dig och försöker hitta en tid när du kan. När du säger upp din lägenhet får du en bekräftelse där du kan läsa om vilka regler som gäller vid besiktning.

 

Eventuella skador och slitage. Under besiktningen gör vi en bedömning om lägenhetens skick motsvarar dess ”ålder”. Skulle det vara så att lägenheten är onormalt sliten eller det finns skador, måste vi åtgärda det. Kostnaden för det står du för. Givetvis drar vi av för ålder och bruk.

 

Ändra adress. Du måste göra en flyttanmälan minst fem dagar före flytten, annars kommer inte posten hinna ändras till din nya adress. Flyttanmälan gör du till Adressändring telefon 020-97 98 99 eller på www.adressandring.se.

 

Flytta el. Om du har ett eget elabonnemang måste du meddela elleverantören att du ska flytta. Tänk också på att göra en slutavläsning av elmätaren så att du inte behöver betala för elen efter att du flyttat.

 

Flytta telefon och internet. Om du har fast telefoni, bredbandsabonnemang eller extra tv-kanaler måste du säga upp eller flytta även dessa. Hör av dig i god tid till respektive operatör för att ta reda på vilka regler som gäller.

 

Utrustning i lägenheten. Om du tagit bort innerdörrar, kryddhyllor, handdukshängare eller något annat, måste det återställas innan besiktningen. Allt som tillhör lägenheten, till exempel bruksanvisningar och annan information, ska lämnas kvar i lägenheten när du flyttar.

 

Nycklar. Samtliga nycklar ska lämnas vid besiktning eller till vårt kontor senast kl. 12.00 första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut. Det gäller lägenhetsnycklar, kort och nycklar till tvättstugan och till eventuella garage och förråd. Om du tappat bort nycklar eller inte lämnar in dem i tid måste vi byta lås, vilket du i så fall får betala för. Om du har tillhållarlås ska det lämnas kvar i ytterdörren och nycklarna lämnas tillsammans med de andra. Om låset tas bort måste dörren lagas, en kostnad som du i så fall får stå för.

 

Lämna bostaden i tid. Om du inte har kommit överens om något annat gäller paragraf 7 i Hyreslagen. Den säger att du senast kl. 12.00 dagen efter hyrestidens utgång ska hålla lägenheten tillgänglig för den som ska flytta in. Det vill säga om kontraktet går ut den 30 juni så har den nya hyresgästen tillträde till lägenheten den 1 juli kl. 12.00. Om den 1:e är en söndag eller helgdag är det första vardagen efter hyrestidens utgång som gäller.

 

Uppsägning vid dödsfall. Vid dödsfall kan lägenheten sägas upp med bara en månads uppsägning. Det gäller om uppsägningen görs inom en månad efter den dag då dödsfallet inträffat. Har mer än en månad gått gäller den vanliga uppsägningstiden på tre månader. Lägenheten ska sägas upp av den som är närmas anhörig. Du måste kunna visa upp ett vårdnadsintyg eller ett dödsfallsintyg med släktutredning och eventuella fullmakter. Begravningsbyrån kan hjälpa dig att ta fram de handlingar du behöver.

Vid dödsfall kan den efterlevande maken/makan få ta över lägenheten. Det gäller även för sammanboende med gemensamma barn. Även andra närstående kan, under vissa förutsättningar, ha rätt att överta hyreskontraktet.

Om vi ska hyra ut lägenheten till en ny hyresgäst har dödsboet samma skyldighet som en vanlig hyresgäst att visa lägenheten.