Med tanke på den ökande smittspridningen i Landskrona kommer våra fastighetsskötare och entreprenörer endast ut till er, våra hyresgäster, på akuta felanmälningar under perioden 2021-12-09 – 2022-01-10. Därefter utvärderar vi på nytt hur vi ska agera framöver.

 

Akuta felanmälningar är: