Den 15 september återinför Tele 2 TV10 i Grundutbudet och i
samband med det utgår TV6 den 30 september 2021.