Information från Paulssons Fastigheter i Lund

Vi har skiftat samarbetspartner gällande vår fastighetsservice i Lund, Hjärup och Löddesborg från den 1: a september till Hagtorns Fastighetsservice.

Bytet i sig medför inga förändringar för Er som hyresgäster då samma rutiner gäller även fortsättningsvis för serviceanmälan, jour mm.

Vi har numera två fastighetstekniker som arbetar med serviceanmälan och rondering i fastigheterna. Utöver dessa så finns det personal som enbart arbetar med skötsel av utemiljöerna och renhållning.

Vi tackar GK: s personal för den tid som varit och önskar Hagtorns personal välkomna.

Felanmälan/ serviceanmälan;

www.paulssons.se via ”Mina sidor”

Telefon; Vardagar kl. 08-12, 046-33 50 30, knappval 1.

Med vänlig hälsning

Förvaltningen

Paulssons Fastigheter