Det populära Allsångståget kommer till Silvergården i Landskrona den 16 september kl. 16.

Alla hälsas välkomna till detta event.

Kom och sjung med!

S25C-0i210903124200