Vi är lokalt engagerade på de orter vi har fastigheter och byggprojekt och förnyar nu vårt sponsoravtal med LUGI och fortsätter att vara huvudpartner under ytterligare tre säsonger.

– Vi stöttar både idrott och kultur där vi är verksamma. Just handbollen har länge legat familjeföretagets ägare varmt om hjärtat. Vårt bolag har under många år varit en av de större sponsorerna till LUGI, säger Ewa Folkesson, VD Paulssons.

http://www.lugihandboll.se/