Mellan den 25 januari och den 28 februari genomför Landskrona stad i samverkan med polisen en digital trygghetsvandring. Du som bor i staden har möjlighet att tycka till och påverka din närmiljö genom att lämna synpunkter via stadens hemsida på områden som känns trygga respektive otrygga. Följ länken nedan och lämna dina synpunkter på faktorer i miljön som påverkar den upplevda tryggheten, till exempel , belysning, trafiksäkerhet och skymmande växtlighet. Nästa gång du är på väg till jobbet eller tar en kvällspromenad – ta chansen att markera, kommentera och skicka in.

https://www.landskrona.se/invanare/leva-bo/trygghet/brottsforebyggande-arbete/trygghetsvandringar/digital-trygghetsvandring-2021/

A3 posters_2021 (2)