Nu har vi fått bygglov och tillstånd att starta med återuppbyggnad av vind och lägenheterna på våningsplan 7.

Inom kort startar rivningen av trapphusen uppe på vinden, de två byggnaderna som man kan se sticka upp. Betongbjälklaget, alltså delar av vindens golv, som finns över den utbrända lägenheten behöver bytas ut. Detta kommer sågas upp i delar och nytt bjälklag gjutes på plats. Rivningsarbetet och framförallt sågningen kommer tyvärr medföra en del ljudstörningar. Vi kommer dela ut ett antal hörselproppar till varje lägenhet, som bör underlätta om ni blir trötta på ljudet och vi hoppas på er förståelse eftersom arbetet måste genomföras.

Förberedelse för hissbyte startar också med att entreprenören rensar upp hisschakt och en del övriga förberedelser. Någon lovad färdigdatum har vi inte ännu men återkommer så fort vi fått besked, det är som vi tidigare meddelat beroende på leveranser från Sydeuropa och vi vet vilka problem det finns där med lock down och liknande för tillfället.

Rensning av ventilationskanaler och justering av luftflöden kommer också utföras inom kort och då behöver entreprenören tillgång till era lägenheter, meddelande om när det är dags får ni i brevlådan.