Eftersom det pågår en kraftig smittspridning av Covid – 19 i bl. a. Skåne har Folkhälsomyndigheten infört nya skärpta råd. Av omsorg om er hyresgäster och vår personal vill vi minska kontakter som kan bidra till ökad smittspridning.

Felanmälan påverkas genom att vi endast kommer att ta emot akuta fel som t. ex. problem med låscylinder, läckande kranar, stopp i avlopp, fel på utrustning i tvättstugor, om temperaturen är under 20 grader, alltså fel som absolut inte kan vänta. Policyn gäller till den 28 februari 2021 och kommer då att omprövas.

Om du anmäler akuta fel ber vi dig meddela om någon i hushållet har eller den senaste veckan haft förkylningssymptom som hosta, halsont, feber eller liknande.

 Du som hyresgäst når oss så här:

Vi tar inte emot några besök på våra kontor av hänsyn till smittspridning.

Detta gör vi på Paulssons just nu:

Med vänlig hälsning

Paulssons Fastigheter