Angående tillträde till vindar på Silvergården

Ni har nu åter igen tillgång till vinden, dock inte mellan 21.00–06.00 då vinden är helt låst på grund av säkerhetsskäl. Kameraövervakningen är i drift och detsamma med brandlarmet. Brandlarmet är inte kopplat direkt till Räddningstjänsten utan är i första hand ett utrymningslarm och därför ber vi er ringa 112 vid utrymning. 

Viktigt för er boendes trygg- och säkerhet är att alla kontrollerar så att branddörrar till vinden går i lås när ni passerat samt att ordningen är god och att inga inventarier placeras utanför förråd eller i trapphus.