Nu är rivning och saneringsarbeten på vinden avslutade och sanering av ett mindre antal balkonger genomförs under vecka 45 – 46. Även om ni inte märkt av oss så mycket ute på plats, så har vi under den senaste tiden arbetat fullt med planering, projektering och haft ett antal möten med Stadsbyggnads-kontoret angående bygglov för återuppbyggnad, arkitekter, sakkunniga på vvs, ventilation, el mm.

För att kunna gå igång med återuppbyggnaden väntar vi besked på hur mycket av betongbjälklaget (dvs vindens golv och taket till lägenheterna på vån 7), som har blivit skadat och behöver förstärkas. Borr-prover från bjälklaget har skickats in till laboratorium och svar på proverna har vi ännu inte fått.

När vi nu återställer vindsförråden är vår ambition att alla hyresgäster ska få tillgång till förråd, som det varit tidigare har en del haft förråd i källaren. Detta medför att förråden kan bli något mindre men samtliga kommer att uppfylla de krav som finns och det blir samtidigt säkrare/kraftigare nätväggar och förrådsdörrar. För att öka tryggheten och säkerheten för er boende kommer vi även att installera brandlarm och kamerabevakning på vinden.

Beslut har tagits att byta ut båda hissarna så vi får en ny modern design på dessa och hissen i B-trappan kommer efter krav från Stadsbyggnadskontoret att nå upp till plan 8 alltså vinden. Hissar är beställda och tillverkningen är igång men någon exakt leveranstid har tyvärr ännu inte vår entreprenör fått. Hissar tillverkas inte i Sverige utan i Sydeuropa, och som vi vet har de stora problem med Covid-19, vi återkommer med besked.

Eftersom ni saknat tillgång till förråd, hiss och en del boende saknat tillgång till balkong kommer det att utgå ersättning för detta. Ersättningen som är förhandlad med Hyresgästföreningen kommer för september-december 2020 dras av på januari månads hyresavi och ersättning för 2021 drar vi av när vi är klara med återuppbyggnaden.

 

Ersättning för förråd, balkong, hiss är:

Avsaknad av förråd: 5 % av månadshyran

Avsaknad av balkong: September 6 % av månadshyran, därefter 3 %.

Avsaknad av hiss: 0-6 % av månadshyran beroende på vilket våningsplan man bor på.

 

Med vänlig hälsning

Åke Berg

Paulssons Fastigheter

ake.berg@paulssons.se