Status

Under natten mot måndag har bevakning av fastigheten utförts av bevakningsföretag och räddningstjänst med kranbil.

Trapphus A och B, vån 1 – 6; lägenheterna har klarat sig rätt bra, elen fungerar inne i lägenheterna, kyl och frys fungerar. Någon dörr uppbruten av brandkår men igensatt nu. Mindre vattenskador i dagsläget.

Trapphus B, våning 7: En lägenhet är totalt utbränd. Övriga lägenheter i trapphus A och B på våning 7 har mer eller mindre rök och vattenskador. El fungerar inte på plan 7.

Vad sker nu

Polisen ska under tisdag 7 juli och onsdag 8 juli påbörja inventering och utredningen av brandorsak.

Prioriterade åtgärder just nu är att sätta byggstaket runt fastigheten, säkra byggnaden, städa av vind, täcka taket, inventera teknik och installationer och bestämma vilka åtgärder som krävs.

Arbeta vidare med att ordna boende till våra drabbade hyresgäster.

Därefter ska vi säkra bjälklagskanten så att byggställningar kan sättas upp och sedan bygga väderskydd på taket.

Inventering och besiktning av hiss, vs-installationer, el, ventilation och städning av trapphus.

Hyresgäster och boende

Akuta evakueringsboende är löst för de närmaste nätterna. Personer med speciella behov och hyresgästerna på våning 7 kommer prioriteras för långsiktiga lösningar.

Vi kan i dagsläget ej säga när inflyttning är möjlig. Specialister ska gå igenom huset och se vilka viktiga åtgärder som måste lösas innan inflyttning.

Plan 1 – 6 kan flytta in i etapp 1, plan 7 i etapp 2.

Angående tillträde till lägenheter: Byggnaden måste säkras innan man kan gå in och hämta privata saker i lägenheterna. När byggnaden är säkrad kan man gå in under ordnade former och vi återkommer på hemsidan om när detta kan bli aktuellt.

Angående hyran: Inför nästa månadsskifte kommer ny information angående betalning.

Angående post: Posten kan hämtas ut på POSTNORDS Företagscenter, Loddjursgatan 3, öppet måndag  –  fredag kl. 15 – 17. Den som hämtar ut måste uppvisa legitimation.

Vår hemsida kommer regelbundet att uppdateras med nödvändig ny information.