På söndagsförmiddagen utbröt en brand på vinden till vår fastighet Silvergården 13 i Landskrona. Inga personer kom till skada, vilket vi är mycket glada över. Omfattningen på skadorna är i dagsläget inte klarlagda. Under söndagskvällen och natten mot måndag kommer räddningstjänst och polis tillsammans med personal från Paulssons fastigheter att gå igenom fastigheten för att bedöma storleken på skadorna.

Ett informationsmöte för de ca 100-talet drabbade hyresgästerna har hållits på Hotell Öresund kl. 17 på söndagen. Representanter från Räddningstjänsten, Landskrona Stad och Paulssons fastigheter fanns på plats för att informera och hjälpa till med att hitta ersättningsbonde för de drabbade.

Under måndagen den 6 juli hålls två informationsmöte på Hotell Öresund för våra drabbade hyresgäster.

Kl. 13 kommer man att kunna träffa representanter från de olika försäkringsbolagen.

Kl. 16 för mer information om omfattningen av skadorna i lägenheterna och för valfria frågor.

Alla våra hyresgäster i den brandhärjade fastigheten är då välkomna.