Det finns ett stort behov av att sprida information om det nya coronaviruset covid-19 på andra språk än svenska. Både 1177 och Folkhälsomyndigheten har tagit fram information på flera språk om viruset och om hur man skyddar sig själv och andra. Vi vill hjälpa till att sprida informationen genom att dela länken nedan till våra boende.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/