Vi alla påverkas av Corona/Covid-19. Vi vill därför informera om Paulssons Fastigheters förhållningssätt till situationen som råder.
Våra medarbetares, våra hyresgästers och våra samarbetspartners hälsa är av högsta prioritet för oss.  Vi håller oss uppdaterade och våra riktlinjer och förhållningssätt utgår från Folkhälsomyndighetens och övriga myndigheters rekommendationer.

Vi hjälps åt med att minska smittspridning

För att vi värnar om dig som hyresgäst så har vi utökat våra städrutiner, håller extra rent i allmänna utrymmen och har infört extra rengöring av kontaktytor som handtag, strömbrytare, ledstänger i våra trapphus och många av våra gemensamma utrymmen.

Vi kommer att fortsätta med detta så länge det finns behov.

 Du som hyresgäst når oss så här:

Vi tar inte emot några besök på våra kontor av hänsyn till smittspridning.

Vi ber hyresgäster som rest i smittdrabbade områden, nyligen träffat någon som varit där senaste tiden eller har symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avvakta med serviceanmälningar som inte är akuta och att avboka inplanerade besök av oss eller någon av våra entreprenörer.

Detta gör vi på Paulssons just nu:

 

Med vänlig hälsning

Paulssons Fastigheter