Härunder kan du läsa Apoteket AB:s information ang. Apoteket Svanen.
(Vill du hellre läsa informationen på Apotekets hemsida klickar du här. Öppnas i ny flik).

”Många har engagerat sig i det nästan 400 år gamla Apoteket Svanen som brottats med dålig lönsamhet. Apoteket vill nu lyfta fram Svanens unika kulturhistoriska värden, men först måste det skapas långsiktiga praktiska förutsättningar.

Under sommaren kommer Apoteket Svanen att hålla stängt på grund av utmaningar med farmaceutbemanningen och beräknas öppna igen efter semestrarna. Under sommaruppehållet kommer Apoteket och Paulssons fastigheter att fortsätta sin gemensamma planering. Samtal har förts i en positiv och konstruktiv anda under de senaste veckorna med ambitionen att hitta en bra lösning.

Apoteket kommer även att fortsätta dialogen med Lunds kommun, Kulturen och andra intressenter för att hitta samarbeten som kan fylla apoteket Svanen med liv och människor.
– Så snart det finns mer information kommer vi att berätta så öppet som det bara går, men vi måste låta processen ha sin gång. Viljan att Svanen ska fortsätta hjälpa krassliga lundabor är stark hos all alla parter, säger Markus Sjöqvist, kommunikationschef på Apoteket.

Fakta och bakgrund

Apoteket Svanen är ett av fyra kulturapotek som Apoteket driver. Övriga är Apoteket Lejonet i Malmö samt Apoteket Storken och Apoteket Korpen i Stockholm.
Sedan det blev känt att Apoteket planerade att stänga Svanen har lundabor, politiker och föreningar hört av sig till Apoteket och vädjat om en omprövning. Det stora engagemanget gör att Apoteket tror sig kunna vända Svanens utmaningar till dess styrkor.”